0 - 1,750,000 đ        
Định mức dự toán xây dựng công trình mới nhất 2017 ( Bộ 3 cuôn )
 • Xem toàn bộ hình ảnh

  Định mức dự toán xây dựng công trình mới nhất 2017 ( Bộ 3 cuôn )

  Đặt mua hàng liên hệ:
  - tại Hà Nội: 0963612769 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Sài Gòn: ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Các tỉnh khác: giao hàng hỏa tốc
  Đặt hàng sản phẩm -20%
  Giá bán : 920,000 đ
  Giá thị trường : 1,150,000 đ
  Sản phẩm đã được thêm vào vào giỏ hàng
  Định mức dự toán xây dựng công trình mới nhất 2017 ( Bộ 3 cuôn )

  Định mức dự toán xây dựng công trình mới nhất 2017 ( Bộ 3 cuôn )

  Định mức dự toán xây dựng công trình mới nhất 2017 ( Bộ 3 cuôn )

  Định mức dự toán xây dựng công trình mới nhất 2017 ( Bộ 3 cuôn )
  Thu gọn


  CHI TIẾT SẢN PHẨM
  Định mức dự toán xây dựng công trình mới nhất 2017 
  ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG Được sửa đổi bổ sung theo 

  Quyết định 235/QĐ-BXD 

  Sách định mức dự toán xây dựng công trình 2017 Phần Xây Dựng xuất bản theoQuyết định 235/QĐ-BXD của Bộ Xây Dựng ban hành ngày 04/04/2017 Về việc công bốĐịnh mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng(sửa đổi và bổ sung) cho quyết định 1776/2007. 

  Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng 2017
  (Sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 100m2 ván khuôn, 1m2 trát tường,.v.v. từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

  Định mức dự toán được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng (các vật liệu mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến.v.v.).

  Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác xây dựng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản cuốn sách: 

  Sách định mức dự toán xây dựng công trình 2017 Phần Xây Dựng
  [​IMG]

  Sách định mức dự toán xây dựng công trình 2017 phần xây dựng mới nhất
  Trong quá trình biên soạn, để tiện theo dõi, chúng tôi đã lồng ghép các sửa đổi, bổ sung của Quyết định số 1172/QĐ-BXD, Quyết định 1091/QĐ-BXD vào Quyết định 1776/QĐ-BXD ,quyết định 588.QĐ-BXD thành định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng - cập nhật mới nhất theo quyết định 235.BXD/2017. Các định mức sửa đổi bổ sung là các định mức có đánh dấu (*) trong quyển sách.

  Sách có độ dày 600 trang.Gía phát hành 450,000 đ/ 1 cuốn - Giá bán 350.000đ /1 cuốn

  Sách liên quan:


  Liên hệ:0963612769

  Giao hàng miễn phí trên toàn quốc

  (Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, TP. HCM)  Cuốn 2 :

  ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - pHẦN LẮP ĐẶT & SỬA CHỮA MỚI NHẤT 2017

  Sách định mức dự toán xây dựng công trình 2017 Phần Lắp Đặt được xuất bản theoQuyết Định 236/QĐ-BXD của Bộ Xây Dựng ngày 4/4/2017 về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (bổ sung)

  Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình 2017 Phần Lắp Đặt
  Định mức dự toán xây dựng công trình - phần sửa chữa là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt như 100m ống, 1 cái tê, van, cút, 1 m2 bảo ôn ống, 1m khoan v.v... từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác lắp đặt (kể cả những hao phí do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).
  Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác xây dựng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản cuốn sách:
  Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Lắp Đặt 2017
  [​IMG]

  Định mức dự toán xây dựng công trình 2017 phần lắp đặt mới nhất
  Trong quá trình biên soạn, để tiện theo dõi, chúng tôi đã lồng ghép các sửa đổi, bổ sung : công văn 1777/BXD-VP , quyết định số 1173/QĐ-BXD , quyết định số 587/QĐ-BXD. Quyết định 236/QĐ-BXD về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (bổ sung) 
  Định mức xây dựng là một tài liệu có các hệ số vô cùng quan trọng, vì vậy trong quá trình biên tập chúng tôi đã cập nhật tài liệu từ VIỆN KINH TẾ của BỘ XÂY DỰNG để tránh sai sót cho khách hàng khi làm dự toán 
  Sách có độ dày 400 trang.Gía phát hành 350,000 đ/ 1 cuốn 

  Mua sách :0963612769

  Giao hàng miễn phí trên toàn quốc

  (Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, TP. HCM)

  Sách định mức dự toán xây dựng công trình 2017 Phần khảo sát
  Ngày 28-12-2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1354/QĐ-BXD Về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình -Phần Khảo sát xây dựng. Quyết định này thay thế Văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng và có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2017.

  Đây là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, nhân công, máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác khảo sát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm quy định. Định mức dự toán khảo sát xây dựng được xác định dựa trên yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn khảo sát xây dựng; quy phạm về thiết kế - thi công - nghiệm thu và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khảo sát xây dựng.

  Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06-02-2017 Hướng dẫn xác định và quảnlý chi phí khảo sát xây dựng

  Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15-02-2017 Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

  Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30-12-2016Về việc hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình

  Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26-12-2016Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13-11-2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

  Thông tư số 29/2016/TT-BXD ngày 29-12-2016Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng và sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng

  Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách:   Sách định mức dự toán xây dựng công trình 2017 Phần khảo sát
  [​IMG]

  Định mức dự toán xây dựng công trình phần khảo sát năm 2017
  Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:

  Phần thứ nhất. Định mức khảo sát và hướng dẫn xác định, quản lý chi phí khảo sát xâydựng

  Phần thứ hai. Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

  Phần thứ ba. Hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình

  Phần thứ tư. Quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

  Phần thứ năm. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục tháp, máy vậnthăng và sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng

  Trân trọng giới thiệu!

  Liên hệ:0963612769

  Giao hàng miễn phí trên toàn quốc

  (Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, TP. HCM) 


  Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc 
  Đặt mua hàng liên hệ: 0963612769 
  - tại Hà Nội:( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Sài Gòn: ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Các tỉnh khác: giao hàng hỏa tốc


  BÌNH LUẬN PHẢN HỒI
  SẢN PHẨM KHÁC
 • Vui lòng đợi ...

  Đặt mua sản phẩm

  Xem nhanh sản phẩm